xpsoccer,cheap yeezy

SEARCH SITE

Strategiska kommunikationsbyråerna CNC och JKL går samman för att bredda sitt erbjudande och sin geografiska räckvidd


4/26/2017 12:09:30 PM

Paris, 26 april 2017

Information in English

CNC och JKL, två ledande strategiska kommunikationsbyråer som båda ingår i MSL, går samman för att skapa en av Europas snabbast växande kommunikationsrådgivare. Genom att samla verksamheterna i en enhet inom MSL kommer CNC och JKL att få ännu bättre förutsättningar att ge rådgivning till kunder globalt, med fokus på affärskritiska frågeställningar kring tillväxt, förändring och anseende.

CNC och JKL kommer tillsammans att ha ett globalt team med 200 medarbetare, fördelade över 13 kontor i nio länder. Det sammanslagna bolaget kommer att bli en ny global resultatenhet inom MSL. JKLs partners Per Ola Bosson, Maria Grimberg och Anders Lindberg kommer att bli en del av CNCs globala partnergrupp och rapportera till CNCs vd Bernhard Meising. JKL kommer att behålla namnet JKL och det sammanslagna bolaget kommer att fortsätta sitt nära samarbete med andra kontor i det globala MSL och Publicis Groupe, exempelvis Kekst i New York, USA.

CNC grundades i München och London år 2002 och är en av Europas snabbast växande strategiska kommunikationsbyråer med tolv kontor i åtta länder. JKL, med huvudkontor i Stockholm, är specialiserat inom corporate och finansiell kommunikation, public affairs och kriskommunikation samt inom digital kommunikation och kampanjrådgivning. JKL grundades 1985 som branschpionjär och är än i dag en av de mest inflytelserika strategiska kommunikationsbyråerna på marknaden.

”Vi har beundrat JKL länge och har haft ett nära samarbete med dem under flera år, särskilt sedan vi blev en del av Publicis Groupe. JKL delar vårt fokus på affärskritisk kommunikationsrådgivning och tillsammans kommer vi att kunna erbjuda våra kunder ännu bredare tillgång till ledande expertis på fler geografiska marknader”, säger Bernhard Meising, vd i CNC.

”CNC och JKL har väldigt liknande kulturer och vi har redan samarbetat framgångsrikt under flera år med att stödja våra respektive kunder i deras affärsutmaningar. Tillsammans kan vi erbjuda en global plattform som kombinerar lång erfarenhet av innovativa och digitala kommunikationslösningar. Vi är övertygade om att denna plattform kommer att vara attraktiv för såväl kunder som talanger”, säger Maria Grimberg, vd i JKL.

”Sammanslagningen av CNC och JKL under en gemensam ledningsgrupp, och som en gemensam resultatenhet, driver på utvecklingen av ett marknadsledande erbjudande av strategisk kommunikationsrådgivning inom MSL, med särskilt fokus på Europa”, säger Peter Steere, ordförande i MSL EMEA.

”CNC, JKL och Kekst levererar strategisk rådgivning på hög nivå till kunder över hela världen. De har alla spelat en viktig roll i MSLs långa historia av att leverera strategiska tjänster globalt. Sammanslagningen av CNC och JKL är den senaste i en rad viktiga förändringar vi har gjort i verksamheten för att skapa bästa möjliga positionering att möta våra kunders förändrade behov. Det snart två år långa strukturarbete vi har genomfört i gruppen visar redan tydliga resultat på sista raden”, säger Guillaume Herbette, global vd i MSL.

För mer information och mediekontakter:


Simon Evans, CNC, +44 20 3219 8809
Maria Grimberg, JKL, +46 708 961288
Michael Echter, MSL +1 917 804 0635 

 


Om CNC

CNC – Communications & Network Consulting är en internationell konsultbyrå som rådger stora företag, mellanstora företag, organisationer och individer inom alla former av strategisk kommunikation på deras marknader, med särskilt fokus på gränsöverskridande uppdrag. CNC står, med sina ca 150 medarbetare vid 12 egna kontor, samt partnerföretag i Publicis nätverk i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien, för internationell rådgivarexpertis i kommunikationssektorn.

Om JKL

JKL är en ledande nordisk rådgivare inom strategisk kommunikation, med visionen att vara våra kunders mest betrodda rådgivare. JKL har huvudkontor i Stockholm.

Om MSLGROUP

MSLGROUP samlar Publicis Groupes verksamheter inom strategisk kommunikation. Det är ett av världens största nätverk för PR och integrerad kommunikation och erbjuder strategisk rådgivning och kreativa idéer. MSLGROUP driver kundernas intressen genom orädda och insiktsfulla kampanjer som engagerar flera perspektiv och holistiskt tänkande, i syfte att skapa inflytande och leverera resultat. Med fler än 3 100 medarbetare på över 110 kontor världen över är MSLGROUP även det största PR-nätverket i Europa och snabbväxande i Kina och Indien. http://www.mslgroup.com| Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube | Slideshare | Pinterest

Om Publicis Groupe – The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] är en global ledare inom marknadsföring, kommunikation och digital transformation. Publicis Groupe är aktivt över hela värdekedjan, från rådgivning till utförande och produktion, och erbjuder sina kunder en tvärsektoriell, sammanhållen och flexibel modell som ger dem tillgång till gruppens hela expertis och verktyg över hela världen. Publicis Groupe är strukturerat i fyra hubbar: Publicis Communications, Publicis Media, Publicis.Sapient och Publicis Health. Hubbarnas verksamheter täcker alla stora marknader, samt når ut till samtliga övriga marknader genom Publicis One. Publicis One är ett fullt integrerat erbjudande som tillgängliggör gruppens expertis till alla kunder, under ett och samma tak. Publicis Groupe finns på över 100 marknader och har nästan 80 000 medarbetare. publicisgroupe.com | Twitter: @PublicisGroupe | Facebook: facebook.com/publicisgroupe | LinkedIn: Publicis Groupe | youtube.com/user/PublicisGroupe | Viva la Difference!