Oct 13 2020
Svenskarnas oro för Coronasituationen på rekordlåg nivå

Andelen svenskar som är mycket oroliga för Coronas påverkan på ekonomin faller till 37% (från 65% i april), att jämföras med 49% i Tyskland och hela 70% i Storbritannien. Samtidigt är svenskarnas oro för familjens och den egna hälsan lägst bland de europeiska länderna i undersökningen. Detta framgår i den femte globala undersökningen av allmänhetens syn på COVID-19 som JKL Kekst CNC har genomfört med 1 000 respondenter vardera i Frankrike, Japan, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA.

Svenskarnas jämförelsevis positiva syn på Coronaläget fortsätter att sticka ut bland de undersökta befolkningarna även i september månads undersökning.

Även om människor i alla länder vill att minskad smittspridning ska prioriteras framför ekonomisk återhämtning, minskar klyftan mellan de två. Sverige leder denna trend tillsammans med Frankrike och Tyskland. Klyftan har totalt sjunkit från 30 procentenheter i april till 8 procentenheter nu. I Storbritannien är klyftan 25 procentenheter, även om den också där har krympt.

Svenskarnas förtroende för institutioner ökar

Allmänhetens förtroende stiger för samtliga institutioner i undersökningen. Folkhälsomyndigheten åtnjuter högst förtroende med ett nettobetyg på 44 (andelen som ger ett godkänt betyg minus andelen som ger ett underkänt betyg). Den enda grupp som ger Folkhälsomyndigheten ett nettominusbetyg är SD-väljare.

Sveriges uppåtgående trend skiljer sig från utvecklingen i Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Där sjunker invånarnas förtroende för institutioner som regeringen, sjukvården och WHO. Exempelvis tappar Tysklands hälsoministerium i nettobetyg från 42 till 34 sedan den senaste undersökningen.

Givet den stora debatt som har pågått sedan våren om den svenska strategin var rätt eller fel undersökte vi även allmänhetens inställning till en fullständig nedstängning (lockdown) av samhället. Resultaten visar att 48% stödjer den svenska strategin att inte stänga ner samhället, medan 26% tycker att det var ett misstag. Svenskarna står alltså till stor del bakom landets coronastrategi och dess upphovsmän.

Globala politiska ledare får fortsatt låga betyg av sina medborgare. Undantaget är Angela Merkel även om hennes nettobetyg faller från 42 till 33. Löfven får 3. Bland de övriga får Donald Trump ˗11 Emmanuel Macron -21 och Boris Johnson -24. Det kan vara intressant att notera att den franska presidenten alltså får sämre betyg från sin befolkning än vad hans amerikanska kollega får.

Relativ tillförsikt inför en andra våg

En majoritet av respondenterna tror att en andra våg är att vänta inom ett år. Av svenskarna i undersökningen svarade 39% att regeringen är väl förberedd inför en andra våg, vilket är näst högst i undersökningen. I Tyskland är siffran 44% men i övriga länder lägre än 30%.
När vi undersökte synen på framtiden i de olika länderna framkom att 73% av britterna aldrig varit så oroliga över sitt lands framtid som de är nu. Motsvarande siffror i Frankrike, USA, Japan och Tyskland var 65%, 62%, 62% respektive 55%. Den svenska siffran är 44%, vilket med god marginal gör Sverige till det land som har minst framtidsoro av de jämförda länderna. Minst oroliga är norrlänningar, höginkomsttagare samt moderata väljare.

Sverige sticker även ut vad gäller synen på kommande vaccin. 42% uppger att de sannolikt inte eller definitivt inte skulle vaccinera sig. Emellertid ökar benägenheten till vaccinering om vaccinet genomgått ordentliga, rutinmässiga tester samt godkänts av WHO. Under dessa omständigheter svarar 75% av svenskarna att de skulle vaccinera sig. Vi ser även att eventuella likheter med vaccinet mot svininfluensan har en avskräckande effekt på svenskarna.

Ekonomin efter Corona En majoritet av svenskarna, 54%, vill se läkemedelsindustrin spela en större roll i ekonomin i framtiden. Detta hänger sannolikt ihop med behovet av att snabbt utveckla ett vaccin mot covid-19. Omvänt svarar 39% av svenskarna att de vill se flygbranschen spela en mindre roll efter pandemin, och endast 12% svarar att rollen bör vara större. Här går möjligen att spåra en klimateffekt.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Kekst CNC Research genom slumpmässigt rekryterade onlinepaneler med 1 000 respondenter vardera i Frankrike, Storbritannien, Sverige, Tyskland, USA och Japan under perioden 16 till 22 september 2020. Grundläggande demografiska kriterier applicerades för att säkerställa att urvalet återspeglar befolkningssammansättningen i varje land. Detta var JKL Kekst CNCs femte återkommande undersökning sedan april om Coronaläget i dessa länder.


JKL Kekst CNCs globala researcherbjudande kombinerar kvalitativa och kvantitativa produkter och konsulttjänster, helt integrerade i företagets globala data- och analyserbjudande som används av mer än hundra organisationer över hela världen. Researchprodukterna mäter offentliga, medarbetar-, investerar- och andra specialiserade målgrupper, med ett särskilt fokus på att identifiera de möjligheter och risker som kunderna står inför.

För den fullständiga sammanställningen av undersökningen, se PDF.

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Wåglund, +46 (0)736 89 05 37, bjorn.waglund@jklgroup.com