All insights

Blog

No results found

Andelen svenskar som är mycket oroliga för Coronas påverkan på ekonomin faller till 37% (från 65% i april), att jämföras med 49% i Tyskland och hela 70% i Storbritannien. Samtidigt är svenskarnas oro för familjens och den egna hälsan lägst bland de europeiska länderna i undersökningen. Detta framgår i den femte globala undersökningen av allmänhetens syn på COVID-19 som JKL Kekst CNC har genomfört med 1 000 respondenter vardera i Frankrike, Japan, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA.

Coronaviruset kommer enligt svenskarna att ge efterverkningar på samhället under längre tid än de trodde i våras. 78 procent av befolkningen tror nu att krisen fortfarande kommer att påverka ekonomin även om ett år. Motsvarande siffra i april var 56 procent. Däremot tror färre svenskar, än i tidigare mätningar, att en andra våg av coronaviruset kommer att drabba Sverige.

Tyskland är det land som flest länder anser har hanterat Coronakrisen bäst. Svenskarna är dock mest imponerade av Danmark. Sveriges något annorlunda hantering av viruset ses av de flesta andra länder som överlag positiv, med undantag för den tyska allmänheten som ger Sverige ett negativt nettobetyg. USA är det land som anses har klarat krisen sämst.

Corporate communications

Access to data facilitates informed decision-making. Making data driven decisions can increase organizational efficiency, increase the completion and success rate of projects, and drive down costs. This is true both for operations and for communications.

Även om svenskarna fortfarande prioriterar att stoppa smittspridningen framför att förhindra en ekonomisk recession har gapet mellan de två alternativen halverats den senaste månaden. Svenskarna är genomgående mindre oroade för krisens konsekvenser än befolkningen i andra länder.

One question we are getting a lot right now from clients is this: is there any appetite at all for non-COVID-19 stories in the news media? The pandemic is the focus for almost every company and organisation on the planet. However, by the same token, there are still many interesting initiatives going on inside those institutions that at any other time would be highly newsworthy.